top of page

İcra ve İflas Hukuku

  • Çek, bono ve senet tahsili

  • Kiralanan taşınmazların tahliyesi

  • İflas talep edilmesi

  • İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması

  • İhtiyati haciz kararı alınması

  • İtirazın iptali

  • İtirazın kaldırılması davaları

  • Menfi tespit davası

  • İstihkak davası

bottom of page