top of page

Kira ve Tahliye Hukuku

  • Kira sözleşmesi düzenlenmesi

  • Tahliye davası

  • Kira sözleşmesi feshi

  • Kira alacağının tahsili

  • Kira bedelinin günümüze uyarlanması ve kira tespiti davası

  • Kiralanana ilişkin zam tespiti

  • Kira arttırma 

bottom of page