top of page

Miras Hukuku

  • Veraset ilamı alınması

  • Vasiyetname düzenlenmesi veya iptali

  • Tenkis davası açılması

  • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması

  • Mirasçılık belgesinin iptali davası

  • Mirasın reddi davası açılması

  • Muris muvazaası davaları açılması

  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

  • Mirasın hükmi reddi

  • İzale-i Şuyu Davası (Ortaklığın giderilmesi)

bottom of page