top of page

İdare ve Vergi Hukuku

  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar

  • İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları

  • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları

  • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları

  • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları

  • İdari sözleşmelerden doğan davalar

  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü

  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözümü

  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “düzeltme” yoluyla çözümü

  • Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü

bottom of page