top of page

Aile ve Boşanma Hukuku

 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma 

 • Anlaşmalı boşanma protokolü

 • Maddi manevi tazminat

 • Mal paylaşımı davası

 • Velayet ve veraset davaları

 • Evlat edinme

 • Aile konutu şerhi davası

 • Soy bağına dair davalar

 • Evlenmenin hükümsüzlüğü

 • Mal paylaşım davaları

 • Nafaka davaları

 • Velayet ve vesayet davaları

 • Babalık davaları ve nesebin reddi

 • Vasiyetname düzenlenmesi

 • Vasiyetname iptal davası

 • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi

 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek

bottom of page