top of page

Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 • Alacaklarını tahsil edemeyen alacaklılarının borçlularına ofisimizin bütün modern yöntemleri kullanan icra departmanı kanalıyla ulaşılması ve alacakların tahsilatı

 • İcra-iflas takipleri ve haciz işlemleri ile

 • Çek, bono ve senet tahsili

 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi

 • iflas talep edilmesi

 • İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması

 • İhtiyati haciz kararı alınması

 • İtirazın iptali

 • İtirazın kaldırılması davaları

 • Menfi tespit davası

 • İstihkak davası

bottom of page