top of page

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı

  • Fazla mesai alacakları

  • Prim alacakları

  • İş kazası tazminatı

  • İşe iade davaları

  • Belirli/belirsiz süreli iş sözleşmesinin düzenlenmesi

bottom of page